Моят профил

Политика за поверителност и използване на бисквитки 

I Цел на Политиката за поверителност
На уебсайта www.womancare.bg се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на продажбата, доставката и рекламата на продуктите, предлагани на сайта, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Защитата на лични данни на нашите клиенти и опазването на тяхната персонална и финансова информация е основен приоритет за нас, затова обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашия уебсайт, поверително и в съответствие с местните и с европейските законови разпоредби – Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ).

Лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Такива са например имена, адрес, телефонен номер, данни за плащане на лицето, пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни, свързани с истинската самоличност на лицето, не се считат за лични данни.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да представи на посетителите на сайта www.womancare.bg изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставят на АНАКИНИС ЕООД, в т.ч.

  • Какви лични данни събираме от Вас;
  • Каква е целта на тяхното събиране;
  • С кого споделяме Вашите лични данни;
  • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни;
  • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност;

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни.
С тази Политика за поверителност АНАКИНИС ЕООД декларира, че прилага всички мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на националното законодателство или законодателството на ЕС. Тя се прилага по отношение на Вашите лични данни, когато посещавате womancare.bg, или използвате нашите услуги, но няма приложение, когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

Решението дали и какви данни да ни предоставите е Ваше лично решение и право.  Въпреки това, молим да имате предвид, че ако пазарувате в нашия онлайн магазин, предоставянето на определени данни ще бъде задължително за изпълнението на договора за покупко-продажба (направената от Вас поръчка). Без необходимите данни АНАКИНИС ЕООД няма да може да изпълни Вашата поръчка. Непредоставянето на изискваните данни ще доведе до невъзможност за подаване на поръчката. 

II. Идентификация на администратора на лични данни
Администратор на данните, обработвани от електронния магазин на www.womancare.bg e „АНАКИНИС ЕООД , ЕИК: BG206115246, със седалище и адрес на управление: София, ул.Банат 23-25,вх.Б.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните Ви данни. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
    Имейл: office@womancare.bg
      Тел.: +359 888 58 21 45
      Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1407, ул. Банат 17, ап.14.

III. Видовете лични данни, които обработваме, и цел на обработката на лични данни 
Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате услугите, предоставяни на нашия уебсайт, е небходимо да съберем и обработим определени Ваши лични данни. Анакинис ЕООД добросъвестно и целенасочено се стреми да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

Видовете данни, които обработваме, са следните:

Данни при посещение на нашия уебсайт
Когато посещавате уебсайта ни, уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за IP адреса на устройството, което се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.
2. Данни при създаване на потребителски профил (регистрация) в интернет магазина Гама Органика (www.womancare.com)
Създавайки потребителски профил (регистрация) в онлайн магазина ни, Вие влизате в договорни отношения с нас, на база Общите условия за използване на уебсайт и онлайн магазин www.womancare.bg.При наличие на потребителски профил, ние обработваме следните лични данни:
-Лично и фамилно име;
 – Имейл адрес;
 – Парола за достъп;
 – История на поръчките. Тези данни обработваме с цел изпълнение на Ваши заявки за услуги, които предоставяме; за съставяне на необходимите документи при поръчки; за да отговорим на Ваши запитвания или рекламации, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на онлайн поръчка, и др.
3. Данни при онлайн поръчка през интернет магазина www.womancare.bg
За да можем да изпълним направена онлайн поръчка, Вие следва да предоставите следните данни:
– Лично и фамилно име на лицето за доставка;
– Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
– Телефон за доставка;
– Данни за фактура (при желание от Ваша страна за издаване на такава) – имена / наименование, адрес, ДДС номер;
 – Начин на доставка;
 – Начин на плащане;
 – Данни за банкова карта – номер на карта, дата на валидност, верификационен код (cvv/cvc код);
  – Номер на поръчка;
  – Сума за плащане.
Тези данни използваме, за да може да изпълним заявената поръчка и да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките; във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други; при необходимост да се свържем с Вас с цел успешното и качествено изпълнение на поръчката. Обработваме тези лични данни и за целите на счетоводна отчетност.
4. Данни, предоставени при попълване на контактна форма на уебсайта при публикуване на коментар на сайта, при изпращане до нас на имейл, when publishing a comment, sen конвенционална поща, обаждане по телефон, изпращане на SMS, и други форми на комуникация и/или изразяване:
Лично и фамилно име;
– Имейл адрес;
– Телефон за доставка;
– Адрес;
– Съдържание на коментара/съобщението.
Обработваме тези данни с цел идентификацията Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар, както и за осъществяване на комуникация с Вас.

Определена част от данните, които ни предоставяте, може да бъде ползвана, за да отговаряме на искания за предоставяне на информация от националните регулатори (РЗИ, КЗП, КЗЛД) във връзка с жалби или други процедури, заведени пред тези органи, както и за да ги предоставяме на други държавни органи или правоохранителни служби за целите на административен контрол, контрол за безопасност, превенция и разкриване на правонарушения и престъпления.

Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини:
– За спазване на законово задължение (напр. за спазване изискванията за счетоводно отчитане и контрол съгласно Закона за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО и т.н.);
– Представлява наш основателен интерес в ролята ни на администратор на лични данни (например с административни цели).
– Ако сте ни предоставили изрично съгласие да използваме личните Ви данни за маркетингови цели. В този случай използваме адреса на електронната Ви поща или телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нови продукти, промоции или отстъпки. С тази информация целим подобряване на качеството на обслужване и удовлетвореността на нашите клиенти, поради което искаме да я направим достъпна за Вас. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да Ви изпращаме периодично тази информация по имейл или чрез SMS. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Не използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

IV.   Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Анакинис ЕООД
Анакинис ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас, както и с цел съблюдаване на законови изисквания, е възможно Анакинис ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

Куриерски фирми, изпълняващи доставки- Предоставяме данни, необходими за извършване на доставката на онлайн поръчки (имена, адрес, телефон на получателя, сума за плащане в случаите на доставка с наложен платеж). Куриерските фирми, с които Анакинис ЕООД има сключени договори за доставка, са:
– Еконт
– Спиди
     
Платежни оператори, с които си сътрудничим при изпълнение на поръчки, заплатени онлайн, с цел получаването на цената на закупените стоки. Анакинис ЕООД не съхранява каквито и да било данни за банкови карти.

Доставчици на хостинг услуги,които по наше възлагане обработват личните данни на наши клиенти, в обхват, необходим за хостинг на уебсайта.

Фирми, предоставящи счетоводни услуги на Анакинис ЕООД- Предоставяме данни от касови бонове, издадени фактури и получени банкови преводи за целите на счетоводно отчитане и спазване на данъчното и счетоводно законодателство.

Държавни органи и институции  във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

Предоставянето на данни на гореспоменатите лица се осъществява при строго съблюдаване на конфиденциалността и сигурността на данните. По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

V.   Лични данни на трети лица
Анакинис ЕООД обработва и използва единствено данни, които Потребителите са предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от тях законосъобразно.

Потребителите носят отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни. Анакинис ЕООД няма възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършват с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице (имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване или доставка на пратка и всякакви други) без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят. 

VI.   Срокове на съхранение на личните данни
Ние не съхраняваме лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Периода за съхранение определяме на база количеството, естеството и чувствителността на личните данни; целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства; сроковете, в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения.
– Лични данни, предоставени при регистрацията Ви в интернет магазина www.womancare.bg се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.
– Лични данни, предоставени при онлайн поръчка без регистрация, се съхраняват за период от една година след датата на конкретната поръчка.
– Лични данни, съдържащи счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от Анакинис ЕООД на законово основание за нуждите на данъчния контрол, се съхраняват за срок от 10 години.
– Лични данни, предоставени чрез някоя от контактните ни форми, в това число и при незавършена регистрация в интернет магазина www.womancare.bg, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.
– Лични данни, предоставени от Вас за маркетингови цели, се съхраняват и обработват до оттегляне на Вашето съгласие.
– Данни, свързани с публикувани от Вас коментари на уебсайта ни, представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка. Вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни. Изключение съществува в случаите, в които съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения. Тогава Администраторът има правото, въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси, да свали съдържанието на коментара от своя сайт.

При отпадане на основанието, на база на което съхраняваме Ваши лични данни (например законоопределеният срок за съхранение е изтекъл; отпада легитимния ни интерес за съхранение на данните; оттеглили сте съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще изтрием или унищожим данните по сигурен начин.

VII.   Вашите права във връзка с личните Ви данни
   1.    Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.
   2.    Право на коригиране на неточни лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Може да направите това през Вашия профил или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
   3.    Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)
Това право може да бъде упражнено в следните случаи:
·         отпадане на необходимостта от обработка;
·         оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
·         незаконна обработка на данни;
·         законово задължение за изтриване.
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
   4.    Право на ограничаване на обработването
Можете да упражните правото си на ограничаване, когато:
·       се оспорва верността на данните за периода, в който трябва да се провери верността им; или
·       обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
·       при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
·       е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
   5.    Право на преносимост на машинно четими данни
Съгласно което:
·       предоставяме данните директно на Вас; или
·       при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.
   6.    Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви, или когато това се налага поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия.
   7.     Право да възразите срещу директния маркетинг
Имате право да възразите срещу получаването на всякакви маркетингови съобщения, изпратени от нас.
   8.    Право да възразите срещу автоматизираното вземане на решения , включително профилиране
Имате право да поискате да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
   9.    Право на жалба до надзорен орган
Имате възможност да предявите жалба в държавата членка по обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

За да упражните някое от горепосочените права, не е нужно да заплащате такса.  Независимо от това обаче, моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията, или предприемането на исканите действия.

Гореописаните права можете да упражните в писмена форма. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

С цел гаранция, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават, е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права.   

VIII.   Използване на „бисквитки”

Сайтът  Използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от него. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на сайта изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на www.womancare.bg, бисквитките го идентифицират и подканват да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител. Бисквитките също така позволяват на сайта да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така сайта използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва www.womancare.bg, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на “бисквитки”. Ако предпочита да не получава “бисквитки”, докато разглеждa www.womancare.bg или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки, като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

 

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

 

 

Последно обновен: 24.08.2022 г.

IX. Промени в правилата за лични данни
Анакинис ЕООД си запазва правото да променя Политиката за поверителност, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.